test

Potaknimo učenike da uvijek nose bilježnice (ili notebook) sa sobom, te zapisuju ideje koje im padaju na pamet. „Ako su ideje leptiri, onda je bilježnica mreža…“ kaže ona
Potaknimo učenike da uvijek nose bilježnice (ili notebook) sa sobom, te zapisuju ideje koje im padaju na pamet. „Ako su ideje leptiri, onda je bilježnica mreža…“ kaže ona
John Doe 80