Međunarodnu izložbu inovacija ARCA zatvorit ćemo svečanom dodjelom nagrada i priznanja najboljim inovacijama, projektima i idejama u nekoliko kategorija prema ocjenama stručnog ocjenjivačkog suda u čijem su sastavu ugledni stručnjaci iz različitih područja djelovanja. Već tradicionalno će biti dodijeljene zlatne, srebrne i brončane medalje te Velika nagrada ARCE kao najznačajnija nagrada izložbe za najbolju inovaciju. Nagrade ARCE danas su prestižne nagrade i predstavljaju dokaz jedinstvenosti i kvalitete nagrađenih inovacija i projekata.


ARCA-Certifikat Udruge inovatora Hrvatske

Za mlade inovatore iz osnovnih i srednjih škola u skladu s promjenama koje se događaju u obrazovnom sustavu od izložbe ARCA 2020 izdaje se ARCA-Certfikat Udruge inovatora Hrvatske.

ARCA-Certifikat UIH-a se izdaje nakon izložbe ARCA, na zahtjev Mentora, kao dodatak zlatnoj, srebrnoj i brončanoj medalji, odnosno kao potvrda o prirodi predstavljene inovacije. ARCA-Certifikat UIH-a je nadopuna osvojenoj medalji ili priznanju.

ARCA-Certifkat UIH-a pomaže trećim osobama u razumijevanju kompetencija koje su kandidati stekli tijekom strukovne izobrazbe u dodatnom radu na inovacijama u svoje slobodno vrijeme.

ARCA-Certifikat UIH-a je opis stečenih obrazovnih ishoda prilikom izrade inovacije uz pomoć jednog ili više mentora.

U ARCA-Certifikatu UIH-a se navodi kratki opis strukovnih vještina s određenog područja strukovne aktivnosti i kompetencije stečenih pri radu na samoj inovaciji.

Na ARCA-Certifikatu UIH-a je naveden broj sati koje je Učenik (Učenica) proveo u radu s Mentorom (više Mentora), čime može biti za Učenika cjelovita ili djelomična potvrda o obavljenoj strukovnoj praksi, a za Mentora potvrda o dodatnom stručnom radu koja se koristi za napredovanje u struci.

Mentor mora unaprijed popuniti podatke o broju sati rada na inovaciji, suradnji s ostalim mentorima i stečenim skupovima ishoda učenja. Računalno popunjeni obrazac se dostavlja PRIJE održavanja izložbe ARCA. TIJEKOM odnosno na samoj izložbi se u razgovoru s Učenikom članovi ocjenjivačkog suda će procijeniti stečene obrazovne ishode. ZATIM povjerenik Stručnog suda izložbe ARCA (osoba nadležna za procjenu učeničkih postignuća) potpiše da je suglasan sa stečenim obrazovnim ishodima, a zatim se ARCA-Certifikat daje na verifikaciju Predsjedniku Udruge inovatora Hrvatske.

Nakon što se ARCA-Certifikat UIH-a pečatira on postaje pravovaljan. Ne može zamijeniti originalnu svjedodžbu, ali pošto predstavlja prirodu stečene kvalifikacije, može olakšati priznavanje stečenih vještina od strane nadležnih vlasti.