U sklopu izložbe ARCA svi izlagači i zainteresirani posjetitelji imaju priliku savjetovati se o mogućnostima realizacije svojih ideja i inovacija, od financiranja, zaštite do komercijalizacije istih. Te informacije u sklopu izložbe pružit će predstavnici državnih i civilnih organizacija koje su dio inovacijskog lanca, počevši od organizatora - Udruge inovatora Hrvatske, preko Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo do Hrvatske gospodarske komore, HBOR-a, nadležnih ministarstva i drugih.

Udruga inovatora Hrvatske započela je sa serijom predavanja i prezentacija iz područja inovatorstva i rada udruge putem webinara.

Prvu prezentaciju o organizacijskom ustrojstvu Udruge inovatora Hrvatske, obvezama udruga i izmjenama u zakonskoj regulativi udruga za inovatore i članove lokalnih inovatorskih udruženja, 2. srpnja 2015. održala je stručna suradnica i voditeljica projekata u udruzi Silvana Svilar.

Organizatorica webinara je Tatjana Antić, EU koordinatorica Udruge inovatora Hrvatske, realizatorice su Arjana Blaži i Sonja Lušić Radošević, a podršku je dao Leon Margetić iz CARNET-a.

Webinar u trajanju od 30 minuta možete pogledati ovdje.

Čekamo Vaše prijedloge za nove teme webinara na samoj izložbi ARCA 2019 ili računalnom poštom na uih@inovatorstvo.com