CATALOGUE ARCA 2004

Impresum:

Nakladnik:
Hrvatska zajednica tehničke kulture

Glavni urednik:
Pavao Havliček

Recenzent:
Dubravko Malvić

Lektorica:
Vlasta Antolić

Oblikovanje omota:
Hinko Bohr

Grafička priprema i DTP:
Zoran Kušan

Tisak:
PAXGraf Zagreb

Naklada:
750 primjeraka